Prezesi

[1955 – 1959] – Jerzy Ochmański
[1959 – 1966]Zarząd Wojskowy
[1967 – 1971] – Eugeniusz Kuchciński
[1971 – 1976] – Piotr Szlachta
[1976 – 1989]zawieszenie sekcji piłkarskiej
[1989 – 1993] – Tomasz Kiszczak
[1994 – 2005] – Wiesław Pietrzak
[2005 – 2011] – Ryszard Kodeniec
[2011 – 2012] – Rafał Mingielewicz
[2012 – 2013] – Grzegorz Bukowski
[2013 – 2014] – Krzysztof Rosochacki
[2014 – 2016] – Anna Bolik-Kun
[2016 – dziś] – Tadeusz Ciborski