4 czerwca 23, niedziela

Aktualności

Vęgoria otrzymała ponad 3000 zł z 1% podatku

Dzięki pamięci naszych kibiców Vęgoria prawie trzykrotnie zwiększyła zysk z 1% podatku niż w zeszłym roku. Dziękujemy.

W zeszłym roku Vęgoria otrzymała od mieszkańców jedynie 1 281 zł, w roku obecnym było to już 3 192,80 zł. Wynik jest znacznie lepszy niż przed rokiem, jednak nadal wiele nam brakuje do czołówki regionu, a nawet do Koszałka Opałka.

Najlepszym wynikiem może pochwalić się lider klasy okręgowej Czarni Olecko, którym udało się uzbierać aż 52 000 zł. To nie nowość w Olecku, gdyż w zeszłym roku uzbierali 47 000, a 2014 aż 45 000 zł.

Natomiast inna węgorzewska drużyna „Koszałek Opałek” Węgorzewo uzbierała dwukrotnie więcej niż Vęgoria bo aż 6 275 zł.