3 czerwca 23, sobota

Aktualności

Zmiany w zarządzie i mniej członków klubu

Na czerwcowym Walnym zgromadzeniu członków klubu zapadło kilka kluczowych decyzji związanych z członkostwem w strukturach oraz zarządem klubu. Zachodzące zmiany zgromadzenie zgodnie oceniło jako krok do uporządkowania sytuacji w klubie.

Najważniejszą zmianą jest zmniejszenie liczby członków zarządu z 9 do 6. Z zarządu zrezygnował Grzegorz Bukowski (Wiceprezes), Anna Bolik-Kun (Wiceprezes) oraz Jarosław Olbryś. Absolutorium uzyskał Prezes Tadeusz Ciborski i teraz pomniejszony zarząd kształtuje się następująco: Tadeusz Ciborski (Prezes), Kamil Hałuszko (Wiceprezes, na zdjęciu), Władysław Żygadło (Skarbnik), Antoni Taraur (Sekretarz), Zbigniew Pawlikowski i Andrzej Wysocki (Członkowie zarządu).

Wygaszono także członkostwa klubowe osób, które nie uczestniczyły aktywnie w działalności stowarzyszenia oraz nie płaciły składek członkowskich. Z kilkudziesięciu, liczba członków klubu zmalała do 19 aktywnych i płacących składki.

Na zdjęciu: Kamil Hałuszko
Autor artykułu: Marcin Gajda