4 czerwca 23, niedziela

Aktualności

Zmiany w zarządzie Vęgorii tematem wczorajszego posiedzenia

Wczoraj odbyło się posiedzenie zarządu CWKS „Vęgori” Węgorzewo, na którym podniesiono tematy dotyczące bieżącego funkcjonowania klubu.

Na wczorajszym posiedzeniu Prezes Tadeusz Ciborski poinformował Zarząd o podejmowanych działania w zakresie organizacyjno – adminstracyjnym i finansowym za pierwsze cztery miesiące roku 2017. A następnie podjęto uchwały w sprawach: przyjęcia nowych członków klubu Vęgoria, skreślenia członków, którzy złożyli rezygnację lub mieli nieuregulowane zobowiązania wobec Klubu. Przyjęto Sprawozdanie Finansowe wraz z bilansem za rok 2016. Przedyskutowano również zmiany w składzie Zarządu, propozycje zmiany do statutu. Na koniec omówiono i przyjęto tematy – dokumenty na Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

Podczas spotkania ustalono również termin Walnego Zgromadzenia Członków Klubu na dzień 23 czerwca 2017r.

Zapisz